Jongens

‘Echte jongens’ emotionele ontwikkeling van jongens’
“Onze maatschappij stelt tegenstrijdige eisen aan jongens,” stelt dr. William Pollack, klinisch psycholoog en mededirecteur van het Centre for Men van het McLean Hospital en de medische faculteit in Harvard. “Enerzijds vraagt de maatschappij van een jongen/man nog steeds een toonbeeld van kracht, stoerheid en onverschilligheid (macho-ideeën), anderzijds moeten ze respect tonen voor meisjes, hun gevoelens delen in emotioneel geladen situaties en moeten ze ook afstand nemen van het idee over mannelijke macht, verantwoordelijkheid en sexualiteit. Als jongens niet aan dit beeld voldoen, dringt de maatschappij hun een gevoel van schaamte op, waardoor ze zich toch aanpassen.

Het is echt anders, werken met een jongensgroep!
Het verschil tussen jongens en meisjes “Ik voel me net een politieagent”, verzucht Judith, “De hele dag loop ik te regelen en grenzen aan te geven, ik word er zo moe van”. Judith leidt een groep met veertien kinderen, waarvan er tien jongens zijn. “Ze klimmen en klauteren overal, ze willen altijd hoger of verder dan de ander en schreeuwen wat af. Als er iets aan de hand is, dan gaan ze elkaar direct te lijf. Dan een groepje meiden! Die spelen rustig, zijn vaak aan het tutten met elkaar. Ze hebben minder ruimte nodig, doen veel fantasiespellen. Dat is lekker werken.”