Workshop Buitenspelen

Workshop Buitenspelen

Inleiding:

Buitenspelen is voor kinderen in onze tijd niet altijd meer vanzelfsprekend.

Waarom is buitenspelen zo belangrijk en hoe kunnen kinderen dit aanreiken.

 

Inhoud van de workshop:

Waarom zou je met kinderen moeten buitenspelen?

In deze workshop gaan we kijken waarom buitenspelen voor kinderen zo belangrijk is en op welke ontwikkelingsgebieden kinderen geprikkeld worden buiten.

Op welke manier kunnen we kinderen uitdagen in het buitenspelen en hoe wordt dit ook leuker, zodat je er als leidster ook plezier aan beleeft?

Met elkaar gaan we aan de slag en.. we frissen ook elkaars jeugdherinneringen weer eens op!!

 

  • Het bewust worden van het belang van buitenspelen voor de motorische, de zintuiglijke, de lichamelijke, de cognitieve, de sociale en emotionele ontwikkeling
  • Kinderen gerichte activiteiten en spelvormen aan kunnen reiken buiten.
  • Kinderen kunnen uitdagen in het ontdekken van de wereld buiten.
  • Het kunnen inrichten van de buitenruimte, en weten welke criteria daarin te volgen en waarom.
  • Welke materialen zijn een goede uitdaging voor buiten?

 

Doelgroep:

Deze workshop is gericht op ieder die met kinderen werkt of daarin doceert.

 

Maximaal aantal deelnemers: 20.

 

Werkwijze:

Naast theoretisch kennis zal veel door eigen ondervinding worden aangeboden. Zelf bewegen en ervaren wat kinderen beleven krijgt een belangrijke plaats. Tijdens de cursus wordt naast de theorie ook buiten in de praktijk gebracht wat besproken is.

En door het maken van een plattegrond van de buitenruimtes krijgen de deelnemers zicht op de criteria waaraan het inrichten van deze ruimtes zouden moeten voldoen voor (jonge) kinderen.

 

Materiaal:

De trainer gebruikt graag een flap-over.

 

Cursusmateriaal:

Na de workshop wordt een hand-out uitgedeeld, geschreven door de trainer.

Ook is er de mogelijkheid om boekjes aan te schaffen bij de trainer à 4,00 of € 5,00 per stuk.

 

Trainer:

Hanneke Poot – van der Windt, kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher. Zij is als docente werkzaam binnen de Kinderopvang en basisscholen.

Website: www.sirenevoorkinderen.nl