Workshop Ontwikkeling van jongens en meisjes

Workshop Ontwikkeling van jongens en meisjes

Inleiding:

De afgelopen tientallen jaren hebben we geleefd in de veronderstelling dat jongens en meisjes in wezen hetzelfde zijn. Nieuw wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat jongens en meisjes wel gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk, iets wat in de praktijk van alledag al zolang merkbaar is.

 

Inhoud van de workshop:

Theoretische onderbouwing in het verschil in ontwikkeling van jongens en meisjes.

  • Welke verschillen tussen jongens en meisjes worden ervaren in het werkveld?
  •  Wat is de reden van de verschillen tussen jongens en meisjes?
  • Welke consequenties heeft dit voor alle ontwikkelingsgebieden?
  • Wat hebben jongens en meisjes nodig om te kunnen ontwikkelen, en ook om tot een eigen identiteit te komen?
  • Welke spelen en activiteiten bieden jongens en meisjes de beste mogelijkheden om zich te ontwikkelen?
  • Hoe bied je deze activiteiten aan?

 

Doelgroep:

Een ieder die met jongens en meisjes werkt en meer willen weten over hun ontwikkeling.

 

Maximum aantal deelnemers: 20

 

Werkwijze:

Naast theoretisch kennis wordt er met elkaar de vertaalslag gemaakt naar de dagelijkse praktijk.

Welke activiteiten kun je jongens en meisjes aanreiken en hoe kun je hen in de praktijk benaderen?

In groepjes gaan we hierover nadenken en plenair uitwerken.

 

Materialen:

De trainer wil graag een flap-over gebruiken.

Andere materialen worden door haar meegebracht.

 

Literatuur:

Na de workshop wordt er een hand-out uitgereikt, geschreven door de trainer.

Er is ook een mogelijkheid een boekje, geschreven door de trainer, aan te schaffen:

“Het is echt anders: het verschil in ontwikkeling van jongens en meisjes”, à  € 5,00 per stuk.

 

Trainer:

Hanneke Poot – van der Windt, kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher. Zij is als docente werkzaam binnen de Kinderopvang en basisscholen.

Website: www.sirenevoorkinderen.nl