Workshop Gedrag van kinderen

Workshop Gedrag van kinderen

Inleiding:

Al jong wordt van kinderen verwacht dat zij zich gedragen zoals van hen gevraagd wordt. Gedrag mag zich ontwikkelen en kinderen hebben daar voorwaarden voor nodig. Enkele voorwaarden zijn dat kinderen voldoende rust en ontspanning krijgen, in hun ritme zijn, tijd krijgen om te kunnen luisteren, aandacht en tijd krijgen van ouders, en nog veel meer. Ook is voor kinderen van groot belang dat zij hun emoties herkennen en kennen, voor zij gedrag kunnen laten zien die wenselijk is.

 

Inhoud van de workshop:

  • Wat zijn de voorwaarden voor kinderen om te doen wat van hen gevraagd wordt?
  • Wat zijn de voorwaarden voor kinderen om ons iets duidelijk te maken?
  •  Welk gedrag laten kinderen ons zien en welke boodschap ligt hieraan ten grondslag?
  •  Welke emoties onderkennen kinderen en welk gedrag hoort hierbij?
  • Wanneer begint de wilsontwikkeling bij kinderen en wat hebben zij hierin nodig?
  • Hoe komt een kind in zijn eigen ritme waardoor hij aanspreekbaar wordt.
  •  Welke moeite is er bij de deelnemers t.a.v. het gedrag van kinderen?

 

Doelgroep:

Een ieder die met (jonge) kinderen werkt en meer wil weten over hun ontwikkeling.

 

Maximum aantal deelnemers: 20

 

Materialen: graag het gebruik van een flap-over.

 

Cursusmateriaal:

Na de workshop wordt een hand-out uitgedeeld, geschreven door de trainer.

Ook is er de mogelijkheid om boekjes over verschillende onderwerpen aan te schaffen bij de trainer à € 4,00 of € 5,00 per stuk.

 

Trainer:

Hanneke Poot – van der Windt, kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher.

Zij is als docente werkzaam binnen de Kinderopvang en basisscholen.

Website: www.sirenevoorkinderen.nl