Cursus Ouders

Op zowel kinderopvang, peuterspeelzalen, naschoolse opvang als op scholen verzorg ik ouderavonden over de volgende onderwerpen:

In onderling overleg wordt de inhoud van de ouderavond bepaald, zodat optimaal wordt aangesloten op de situatie binnen uw instelling en de beleving van de ouders.