Ouderavond: Motorische ontwikkeling

Ouderavond Motorische ontwikkeling: “Bewegen is de basis”

Inleiding:

De basis van alles wat een kind leert is bewegen.

Bewegen en ervaren zijn de grondleggers van de hele ontwikkeling, dit wordt de sensomotorische ontwikkeling genoemd.

Deze ontwikkeling zorgt voor de rijping van de hersenen.

Aan de motorische ontwikkeling kun je mede zien of een kind schoolrijp is of niet.

 

Inhoud van de ouderavond:

  • Hoe verloopt de motorische ontwikkeling, als buiklig, rollen, kruipen, etc. en waarom zijn deze fasen zo belangrijk?
  •  Voor het onderwijs geldt: zonder bewegingsonderwijs geen onderwijs!!
  • Wat betekent dit, en hoe zou het bewegingsonderwijs eruit moeten zien?
  • Welke bewegingservaringen zijn nodig om in het onderwijs mee te kunnen met  rekenen, schrijven, lezen, begrijpend lezen, pengreep, etc., etc.
  • Op welke wijze kun je in lessen aandacht besteden aan de bewegingsbehoefte van  de kinderen?
  • Welke sporten kun je als ouders aan kinderen aanreiken en met welke leeftijd?

 

Literatuur: Op de avond zijn boekjes te koop over dit en andere onderwerpen (€ 4,00 of € 5,00 per stuk).

Aantal deelnemers: onbeperkt.

Materialen: graag het gebruik van een flap-over.

Trainer:

Hanneke Poot – van der Windt, kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher.

Zij is als docente werkzaam binnen de Kinderopvang en basisscholen.