Workshop Zintuiglijke ontwikkeling

Workshop Zintuiglijke ontwikkeling

Inleiding:

Vanaf zijn prille begin beweegt het kind en doet het ervaring op over zichzelf en de wereld om zich heen. Dit ervaren en bewegen noemen we de sensomotorische ontwikkeling.

Vooral in het eerste levensjaren van een kind wordt er veel ervaring opgedaan in dit ontwikkelingsgebied. Het is van groot belang dat een kind de vele prikkels die het opdoet via de zintuigen opslaat in zijn hersenen, om de hersenen te rijpen en om kennis op te doen.

 

Hoe ziet de zintuiglijke ontwikkeling eruit, en waarom is deze zo belangrijk?

We gaan met elkaar kijken hoe de verschillenede zintuigen werken en welke ondersteuning dit kan zijn voor de algehele ontwikkeling.

Welke activiteiten en spelen zijn voor kinderen belangrijk om voorwaarden te scheppen om zintuiglijk te ontwikkelen?

 

Inhoud van de workshop:

  • Wat zijn de voorwaarden voor kinderen om zich sensomotorisch te ontwikkelen?
  • Hoe ziet de zintuiglijke ontwikkeling eruit?
  • Welke activiteiten kun je aanbieden om de zintuiglijke ontwikkeling te ondersteunen?
  • Op welke wijze kun je het dagelijks handelen en materialen gebruiken om te ondersteunen?
  • Hoe kun je blokkades of achterstand onderkennen en weten wat te doen?
  • Hoe kun je de binnen- en buitenruimten inrichten om kinderen optimaal hierin te ondersteunen?
  • Hoe kun je problemen met de prikkelverwerking signaleren en weten wat te doen?

 

Doelgroep:

Deze workshop is gericht op ieder die met kinderen werkt of doceert.

 

Maximaal aantal deelnemers: 20

 

Werkwijze:

Naast theoretisch kennis zal veel door eigen ondervinding worden aangeboden. Zelf ervaren wat kinderen beleven krijgt een belangrijke plaats.

In groepjes wordt de theorie vertaald naar de praktijk in activiteiten.

En door het maken van een plattegrond van de binnen- en buitenruimtes krijgen de deelnemers zicht op de criteria waaraan het inrichten van deze ruimtes zouden moeten voldoen voor jonge kinderen.

 

Materiaal:

Een flap-over is fijn om te gebruiken.

 

Cursusmateriaal:

Na de workshop wordt een handout uitgedeeld, geschreven door de trainer.

Ook is er de mogelijkheid om het boekje over dit onderwerp aan te schaffen bij de trainer i.c. “De zintuiglijke ontwikkeling”, à € 4,00 per stuk.

 

Trainer:

Hanneke Poot – van der Windt, kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher. Zij is als docente werkzaam binnen de Kinderopvang en basisscholen.

Website: www.sirenevoorkinderen.nl