Ouderavond: “Rijp voor groep 3”

Inleiding:

Kinderen hebben vanaf de geboorte tijd en ruimte nodig om zich te ontwikkelen en verbindingen te leggen /te rijpen in de hersenen. Dit rijpingsproces wordt aangestuurd door veel te bewegingen en veel ervaringen op te doen met het lichaam. Dit wordt de sensomotorische ontwikkeling genoemd. Deze ontwikkeling vormt de basis van alles wat een kind leert! De eerste 4 jaren van het leven van een kind zijn belangrijk om de basis te leggen, in de kleutertijd is het van groot belang dit rijpingsproces verder te ondersteunen, zo nodig in te halen, zodat het kind klaar is om het onderwijs verder in te gaan.

 

Inhoud van de ouderavond:

  • Welke voorwaarden hebben kinderen nodig om aan m.n. lezen, rekenen, schrijven, etc. te kunnen beginnen (overgang groep 2 naar 3?).
  • Onder alle ontwikkelingsgebieden zit de sensomotorische ontwikkeling. Waarom is deze zo belangrijk? Hoe ziet deze eruit? Wat heeft dit voor gevolgen voor de rijping van de hersenen?
  • Zonder bewegingsonderwijs is er geen onderwijs mogelijk!! Kinderen leren met hun lijf. Waarom is dit zo en welke activiteiten zijn hierin belangrijk voor kleuters?
  • Naar welke items kun je kijken om te zien of een kind “schoolrijp” is?

 

Literatuur: Op de avond zijn boekjes te koop over dit en andere onderwerpen (€ 4,00 of € 5,00 per stuk).

 

Aantal deelnemers: onbeperkt.

 

Materialen: graag het gebruik van een flap-over.

 

Trainer:

Hanneke Poot – van der Windt, kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher. Zij is als docente werkzaam binnen de Kinderopvang en basisscholen.

Website: www.sirenevoorkinderen.nl