Ouderavond: Rust en Slaap

Ouderavond over Rust en Slaap

Inleiding:

Kinderen hebben veel rust en slaap nodig. In onze tijd, waarin kinderen overspoeld worden door prikkels is het van groot belang dat kinderen genoeg slapen en tijden van rust krijgen om te verwerken wat zij aan prikkels hebben binnengekregen.

Rust is een moment waarbij het kind geen extra prikkels krijgt, een pas op de plaats krijgt om te verwerken wat het allemaal heeft gezien, gehoord, bewogen, gevoeld, etc. etc. Dit is belangrijk om de prikkels te verwerken in de hersenen en zo hun kennis op te slaan. Zo rijpen de hersenen tijdens slapen en rusten!!

Als kinderen te weinig rust krijgen, dus te weinig momenten hebben om hun prikkels te verwerken, ontstaan er hiaten in hun kennis. Zij hebben de prikkels wel ontvangen maar geen tijd gehad om ze een plek te geven. Daarbij kunnen kinderen overprikkeld raken, wat te zien is in hun gedrag. Zij worden narrig, geïrriteerd, snel boos of trekken zich terug, zijn moeilijk aanspreekbaar en er ontstaan snel conflicten.

In de kinderopvang wordt vaak het geluid gehoord dat peuters van ouders niet meer “plat” mogen, omdat zij anders ’s avonds niet kunnen slapen. Het te kort aan rust en slaap is in onze maatschappij een steeds vaker voorkomend probleem, in de Kinderopvang, op scholen en in de puberteit. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen: hun gedrag en leerprestaties!

 

Inhoud van de ouderavond:

  • Wat is rust en wat is slapen?
  • Wat hebben kinderen nodig om tot rust te komen?
  • Wat hebben kinderen nodig om te slapen?
  • Wat zijn de belemmeringen voor kinderen waardoor zij niet tot rust komen en tot slapen?
  • Wat zijn de gevolgen van te kort aan rust en slaap?
  • Wat hebben kinderen nodig om wel tot rust en slaap te komen?
  • Welke ondersteuning hebben kinderen hierin nodig van de volwassenen?

 

Literatuur: Op de avond zijn boekjes te koop over verschillende onderwerpen (€ 4,00 of € 5,00 per stuk).

 

Aantal deelnemers: onbeperkt.

 

Materialen: graag het gebruik van een flap-over.

 

Trainer:

Hanneke Poot – van der Windt, kinderfysiotherapeute en psychomotorisch remedial teacher. Zij is als docente werkzaam binnen de Kinderopvang en basisscholen.

Website: www.sirenevoorkinderen.nl